Tickets

Je treft hier alle aangemaakte tickets op een rij. Voor de handleiding en tips zie uitleg onder dit scherm

Je ziet alle tickets uit de historie hier op een rij in een lijst. Van elk ticket zie je het ID nummer van het ticket, de status, onderwerp, welke categorie, prioriteit etc.

STATUS

  • Open
  • Wacht op een reactie van de klant
  • Wacht op een reactie van de medewerker
  • Gesloten

Als een ticket helemaal afgehandeld is kan de supportmedewerker en ook de klant de status veranderen in “Gesloten”.

De status open betekent dat de melding nieuw is aangemaakt en dat er nog niks mee is gedaan. Of dat er op dit ogenblik geen actie wordt vereist.

Als er of door de klant of door de supportmedewerker actie moet worden ondernomen op een ticket, dan krijgt de betreffende persoon een mail met een vraag om actie. De status wordt dan aangepast naar “Wacht op een reactie”.

FILTER

Je kan de filter links in het scherm gebruiken om overzicht te scheppen. Je hoeft vaak niet alle tickets te zien.

  • Alle tickets
  • Onopgelost
  • Gesloten

Het meest voor hand ligt het om de filter “Onopgelost” te gebruiken. Je ziet dan alleen de tickets waar nog iets mee moet gebeuren.

Je kunt natuurlijk ook zoeken naar oudere tickets om iets te raadplegen door “Gesloten” te kiezen.

Je kunt de filters resetten door in de menubalk van het scherm op “Reset Filters” te klikken of door “Alle Tickets” te kiezen.

SORTEREN

Behalve filteren kun je ook op elke kolom sorteren. Dus op datum, prioriteit, status etc.

Je ziet in de kolommenkop (zwarte balk) op welke kolom gesorteerd wordt. Dit is de kolom waarbij de naam een driehoekje staat. Afhankelijk van de richting van het driehoekje (naar boven of onder) is er oplopend of aflopend gesorteerd.

Voor een andere sortering klik je in de kolommenkop op de bewuste kolom. Deze kolom wordt nu gesorteerd. Wil je van oplopend naar aflopend switchen, klik dan nog een keer op de kolomnaam. Het driehoekje zal van richting wijzigen.

REACTIE TOEVOEGEN

Klik op het ticket dat je wilt aanpassen en er wordt een nieuw scherm geopend met de gegevens van het ticket. Je kunt nu eventueel een reactie invoeren als dat nodig is. Of een aanvulling op wat je eerder hebt aangegeven. Sluit dit af door op de groene knop “Reactie insturen” te drukken.

Je ziet trouwens alle reacties over en weer in chronologische volgorde.

De indiener van de ticket kan deze ook sluiten in dit scherm via de knop “Sluiten” in de menubalk. Alleen de supportmedewerker kan de status, prioriteit etc. aanpassen.

Je kan terug naar de lijst met de knop “Ticket Lijst” in de menubalk van het scherm.