Nieuw Ticket

Op deze plek kun je een nieuw ticket aanmaken. Dat kan ook in de lijst maar hier is het eenvoudiger. Zie voor tips en handleiding onder dit scherm.

Geef je naam en mailadres in (verplicht) als dit nog niet gebeurd is door het systeem.

Kies een duidelijk onderwerp. Dus beschrijf kort de vraag zodat je later in overzichten gauw het bewuste ticket kan terugvinden.

Omschrijf duidelijk je vraag, probleem of opmerking. Zorg dat alle informatie die van belang is ook is opgenomen in deze omschrijving.

Kies als dit mogelijk is een categorie, zoals Navision, Office etc. en voeg eventueel voor de duidelijkheid een bijlage bij. Dit kan een document zijn of een afbeelding. Hou er wel rekening mee dat de grootte van deze bestanden niet te groot is. Dus geen volledige schermafdrukken als dit niet nodig is.

Geef ook aan wat de prioriteit is van dit ticket. Zet niet altijd gewoon maar “Hoog” als dit niet nodig is. Niets is menselijker dan een supportmedewerker. Als er een paar keer ten onrechte “Hoog” is ingegeven kan het zijn dat dit niet meer serieus wordt genomen. Dus alleen bij echte spoed.